A la primera visita comprovem el bon estat de salut de la dona per poder dur a terme l’embaràs. Realitzem una revisió ginecològica (la dona pot aportar-la del seu ginecòleg) i s’assignen els embrions. Posteriorment es realitza una ecografia i una prova del catèter (indolora) amb el que es transferiran els embrions a través del coll de l’úter.

S’indica el tractament a seguir i s’escull conjuntament la data de descongelació i transferència embrionària.

La preparació de l’úter per rebre els embrions es dur a terme mitjançant uns pegats que s’apliquen a la pell i uns comprimits vaginals. En poc dies l’úter ja està preparat i es pot procedir a la descongelació i transferència dels embrions sense precisar l’ingrés hospitalari, només evitant esforços físics durant les hores següents.

PERFIL DE LES PARELLES RECEPTORES D’EMBRIONS

  • Dones sense parella masculina que desitgen tenir un fill.

  • Parelles amb problemes d’esterilitat de llarga evolució i fracassos repetits en Fecundació In Vitro.

  • Pacients amb avortaments repetitius.

  • Parelles o dones en llistes d’espera d’adopció de nens. En molts d’aquests casos ja havien abandonat els tractaments de reproducció o bé no els havien contemplat per les seves creences religioses o ètiques. Com a conseqüència de les lleis restrictives d’altres estats i pel prestigi de la medicina reproductiva a Espanya, les pacients procedeixen de diferents països.

El procés

1) ASSIGNACIÓ DE L’EMBRIÓ

L’embrió s’assigna als pares adoptius de manera anònima. En l’assignació només es té en compte que coincideixi la raça i la dels seus futurs pares.

Per minimitzar el risc que en un futur es trobin dos germans, el sistema dissenyat per la assignació preveu que els embrions canviïn de comunitat autònoma o país.

3) EL TRANSFER

Just abans de la transferència embrionària es col•loquen els embrions seleccionats en un mitjà de cultiu específic. Els embrions es carreguen a l’extrem del catèter de transferència i es col•loquen suaument a la cavitat uterina.

La transferència embrionària pot realitzar-se amb una guia ecogràfica per visualitzar l’endometri i dipositar els embrions a la cavitat uterina. Es dur a terme per via transcervical, és a dir, a través del coll de l’úter. Per visualitzar el cèrvix o el coll de l’úter, es col•loca un espècul vaginal. És una tècnica indolora que no precisa de cap tipus d’analgèsic ni sedació i la pacient pot estar acompanyada durant tot el procés per la seva parella.

En el nostre centre fem servir catèters suaus no traumàtics per poder superar l’orifici cervical intern i poder dipositar els embrions en l’indret idoni de l’endometri, de manera indolora per la pacient. Tot seguit, es retira amb molta cura el catèter i s’examina al microscopi per assegurar la descàrrega dels embrions.

2) PREPARACIÓ

Per preparar òptimament l’endometri i millorar així les probabilitats d’embaràs abans d’iniciar una transferència d’embrions es recepta una medicació en comprimits o en pegats transdèrmics (valerianat d’estradiol) i comprimits vaginals (progesterona) durant aproximadament 15 dies.

4) LA IMPLANTACIÓ

La implantació és el procés en el que l’embrió s’adhereix a la paret interna de l’úter (endometri) i penetra a l’interior de la mateixa per seguir desenvolupant-se. La implantació es dur a terme quan l’embrió es troba en estadi de blastocist (5-6 dies després de la seva formació). 

Per tal que es dugui a terme la implantació és necessari que l’endometri es trobi en les condicions òptimes, que l’embrió tingui potencial evolutiu i que s’estableixi una compenetració amb els canvis que es van produint en ambdós.

L’edat de la pacient no té per què afectar a la capacitat de l’endometri per rebre l’embrió.

El test

d'embaràs

Passats entre 10 i 12 dies es du a terme la prova d’embaràs i, en cas de ser positiva, es procedeix com un embaràs normal, només es necessita mantenir el tractament inicial durant dos mesos més.

Els controls d'embaràs es realitzen amb el seu ginecòleg habitual.

CONSELL

Gràcies a la donació desinteressada d’altres parelles podem fer realitat el somni de moltes persones amb baixes possibilitats de tenir fills per si sols a través de l’adopció d’embrions.

VEU DE L'EXPERT

La donació d’embrions és un tractament altament recomanable per a dones sense parella o per parelles amb un pronòstic desfavorable amb els seus propis òvuls i semen. Els embrions donats són d’alta qualitat, ja que per ser donats els dos progenitors han de complir exactament els mateixos requisits de les donants de semen i òvuls, pel que obtenim un resultats excel•lents. És una opció a tenir molt en compte.

Dr. Carles Catllà

Metge d'Institut Marquès